İhtilal Hareketi, Sol Parti, TKP ve TKH ‘güç birliğini’ ilan etti

ANKARA – İhtilal Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Komünist Hareketi (THK) ‘Sosyalist Güç Birliği’ ittifakını kurdu. Mevzuyla ilgili Ankara’da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılan açıklamada, “Biz aşağıda imzası olanlar, bu şuurla ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, işçi halkın hayati sıkıntılarının kaynağına karşı ortak bir gayret geliştirmek üzere aşağıdaki temel uğraş maksatları doğrultusunda bir ortaya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

“AKP’nin yarattığı bu felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma geniş işçi halk kısımları için adeta bir hayat memat sıkıntısına dönüşmüştür” denilen ortak açıklamada, ”Buna karşı Millet İttifakı’nın sağ ve sermaye yanlısı karakteri ile siyasetlerinin da ülkemizin ve halkımızın gerçek meselelerine tahlil olamayacağı açıktır” denildi. Üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirileceğinin vurgulandığı açıklamada şu tabirler yer aldı: “Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu tertibe karşı gayretin her kademesinde olduğu üzere, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar, bu şuurla ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, işçi halkın hayati problemlerinin kaynağına karşı ortak bir uğraş geliştirmek üzere aşağıdaki temel çaba maksatları doğrultusunda bir ortaya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ’NDEN BEŞ BAŞLIK

Sosyalist Güç Birliği’nin ortak açıklamasında, beş başlık altında çalışmaların unsurları sıralandı:

1 – Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir şahısta toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. İşçi halkın siyasete güçlü bir biçimde iştirakini sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir düzenek kurulmalıdır.

2 – İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi nizamı reddediyoruz. Sermaye ve işverenlerin zenginleştiği, işçilerin her geçen gün fakirleştiği kriz şartları süratli bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi bilakis çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir ömrün kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve bölümler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sıhhat ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani gereksinimler kamu hizmeti olmalı, eşit ve fiyatsız sunulmalıdır. Emperyalist monopollerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, iktisat planlama prensibine nazaran yine tasarlanmalıdır.

3 – Bağımsız ve hâkim bir Türkiye için emperyalizme karşı çabada kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO’nun yayılmacı siyasetlerini en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir periyotta yıllardır lisana getirdiğimiz maksat daha da acildir: Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

4 – Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama hâkim olan tarikatlara, bilimsel kanıyı ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta bayanlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir ortaya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

5 – Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinî, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve aykırılıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin hasretidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak çabaya davet ediyoruz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.