İkinci İnönü Zaferi’ni Kutladı, Sağlığı Hakkında Bildiri Yayımlandı; Atatürk’ün Günlükleri: 27 Mart-2 Nisan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.’ derken onu daha iyi anlayabilmek için eylemlerini, söylemlerini anlamamız gerektiğini ifade eder. İşte bu yüzden biz de onun günlüklerinden yola çıkarak onu daha iyi anlayalım istedik. Bakalım Büyük Kurtarıcı geçmişte, 27 Mart-2Nisan arasında neler yapmıştı?

Kaynak: Atatürk Araştırma Merkezi

Kronolojik Fotoğraflar: İşte Atatürk

27 Mart 1920

Mustafa Kemal Paşa o gün Anadolu’ya geçmekte olup o esnada Düzce’de bulunan son Osmanlı Meclis-i Mebusan Başkanı Celâlettin Arif Bey’e telgraf çekerek, Ankara’da toplanacak yeni meclis konusunda destek ister: ‘…19 Mart 1919 tarihli bildiriyi inceledikten sonra yer alan esasları destekleme ve seçimlerin hızlandırılmasıyla toplantının bir an evvel temini için bu görüşümüzün sizin tarafınızdan da kısa bir bildiri şeklinde kamuoyuna şimdiden bildirilmesi ve ilânını faydalı görüyoruz.’

28 Mart 1922

Mustafa Kemal, o gün, Sivrihisar’dan Akşehir’e hareket eder. Ayrıca TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hayati Bey, cephede bulunan Paşa’ya Fikriye Hanımın sağlığı ile ilgili o gün şu telgrafı çeker: ‘Fikriye Hanımefendi, yataktan kalkmıştır.’

29 Mart 1928

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, o gün, Çankaya’da Yunan Elçisi Jean Papas ile Danimarka Elçisi Otto Cari Mohr’un güven mektuplarını kabul eder ve Elçilerin söylevlerine cevap konuşmaları yapar.

30 Mart 1938

O gün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, -Fransa’dan da­vet edilen Prof. Dr. Fiessinger’in Atatürk’ü muayenesinden sonra- Atatürk’ün hastalığı hakkında ilk kez resmî bildiri yayımlar, bu bildiride ise Fiessinger’in muayenesi sonucu Atatürk’ün sağlığında endişe verici bir durum olmadığının belirlendiği ve kendisine 1,5 ay kadar istirahat tavsiyesinin yeterli görüldüğü’ belirtilir.

31 Mart 1937

Atatürk, o gün, akşamüzeri otomobille Çubuk Barajı’na kadar bir gezinti yapar ve sonra Çankaya’ya döner.

1 Nisan 1921

Mustafa Kemal Paşa, o gün İnönü Zaferi’nden sonra İsmet Paşa’ya şu telgrafı çeker:‘Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.  

2 Nisan 1932

Gazi, o gün, Çankaya’da kütüphanesinde gün boyunca çalışır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir