Yeneroğlu: OHAL Komisyonu iktidarın hukuksuzluklarını sürdürmeyi tercih etti

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına tepki gösterdi.

OHAL Komisyonu’nun süresinin 23 Ocak 2023’e kadar uzatılmasının, dosyası halen komisyonda olan kişilerin bir yıl daha hak arama özgürlüklerini kullanamaması anlamına geldiğini ifade eden Yeneroğlu, “18 Temmuz 2018’de sona eren olağanüstü hal bazı etkilerini OHAL Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasıyla halen devam ettirmesi hükümetin ülkeyi sürekli olağanüstü hal ortamı ve hissiyatı içerisinde tutma stratejisiyle de uyuşmaktadır” dedi.

“OHAL KOMİSYONU HUKUKSUZLUKLARI SÜRDÜRMEYİ TERCİH ETTİ”

OHAL Komisyonu’nun mağduriyetleri gideren bir organ olmak yerine iktidarın yaptığı hukuksuzlukları sürdüren bir pozisyonu tercih ettiğini belirten Yeneroğlu, “Üstelik komisyon sadece 2 yıllığına kurulmasına rağmen dosyaları süresinde incelemediği için mağduriyetler büyüyerek arttı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle OHAL Komisyonu 16 bin 60 kabul, 104 bin 643 ret olmak üzere toplam 120 bin 703 karar verdi. Komisyon’un hukuken geçersiz kriterlerle yüzde 86.7 oranında ret kararı vermesi komisyonun etkili bir başvuru yolu olmaktan uzak olduğunu da ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasını, “KHK mağdurlarının ağır ekonomik ve psikolojik sorunlara maruz bırakıldığı düşünüldüğünde bu süreçte yaşanan hak ihlalinin boyutu endişe vericidir” ifadeleriyle sürdüren Yeneroğlu şu açıklamayı yaptı:

“OHAL KHK MAĞDURİYETLERİNİ TÜMÜYLE GİDERECEĞİZ”

KHK’lar ile ihraçlar ve terör mevzuatının keyfi şekilde uygulanmasından kaynaklanan haksız yargılamalar Türkiye’nin yüzleşmesi ve acilen çözüme kavuşturması gereken ciddi sorunlardır. DEVA Partisi olarak parti programımızda belirttiğimiz üzere her iki konuda da adaleti tesis edeceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak OHAL KHK’ları ile işlerini kaybetmiş ve yargı kararlarıyla suçsuz bulunmuş, takipsizlik ve beraat kararı almış veya haklarında adli bir soruşturma bulunmayan kişilerin görevlerine ivedilikle dönmelerini sağlayacağımızı, hak ve itibarlarının iade edeceğimizi bu vesileyle tekrar etmek isteriz. Bununla birlikte, çözümün diğer büyük parçası terör yargılamalarında adil yargılanmanın tesis edilmesidir. Cebir ve şiddete başvurmamış kişiler bakımından yargılamaların demokratik toplumun gerekleri, AİHM’in güncel kararları ve adil yargılanma hakkına uygun şekilde yapılması tesis edilmeden adaletten bahsedilemez. Adalet dağıtan bir hukuk anlayışı ile gerçekten suç işleyenler ile suç işlemeyenlerin ayrıştırılması sağlanmalıdır.

“DERHAL DOSYALARIN TASFİYE EDLİMESİ GEREKİYOR”

Son olarak idarelerin ihraç kriterlerini aynen benimseyen ve etkisiz bir başvuru yolu niteliğinde olan OHAL Komisyonunun, KHK mağdurlarının haklarını ivedilikle yargı organları önüne taşıyabilmesi adına derhal kapatılması ve dosyaların tasfiye edilmesi gerekliliğini de tekrar vurgulamak isteriz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.