Danıştay, Bakanlığın sözlü sınavını iptal etti

Ankara Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli avukat alımında yapılacak olan sözlü sınavın iptali için mahkemeye başvurdu. Baro, “adaylar arasında eşitsizlik yaratıldığı, hukuk devleti düzeninde yaratılan bu ikili durumun izahının bulunmadığı” sebepleri ile iptal davası açtı. Baro; sosyal medya hesabından, bugün sözlü sınavın Danıştay tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Ankara Barosu tarafından bu akşam yapılan açıklama şöyle:

“Baromuz tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (c) bendi ve Ek 5 maddesi uyarınca, 80 adet avukat pozisyonu için Bakanlık merkez binada yapılacak sözlü sınava ilişkin 29.01.2019 tarihli ‘Sözleşmeli Avukat Alımı Duyurusu’ ve sözleşmeli personel alımına yönelik işlemlerin iptali için; sözlü sınavların denetiminin mümkün olmadığı, dava konusu işlem ile devlet kurumları arasında aynı pozisyonlar için atama şeklinde farklı usullerin uygulandığı, dolayısıyla adaylar arasında eşitsizlik yaratıldığı, hukuk devleti düzeninde yaratılan bu ikili durumun izahının bulunmadığı sebepleri ile iptal davası açılmıştır T.C. Danıştay 12. Daire 2019/1716 E. ve 2022/5881 K. sayılı kararı gereğince sözlü sınava ilişkin 29.01.2019 tarihli ‘Sözleşmeli Avukat Alımı Duyurusu’ ve sözleşmeli personel alımına yönelik işlemlerin iptaline karar verilmiştir.”


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx